Çeviri İçin Tanıtım

         2006 yılına kadar AİBÜ Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, bu tarihten sonra Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

         Projelendirme ve inşaat işlerinin büyük bir hızla devam ettiği Üniversitemizde yakın bir gelecekte, modern kampüsümüz toplam 200 ha.‘lık bir alanı kaplayacaktır.

       Projelendirmelerde; öğrencilerin, akademik ve idari personelin tüm ihtiyaçlarının, mesleki ve akademik araştırma ve geliştirme çalışmalarının kampüs içinde karşılanabileceği, çağdaş kampüs anlayışı her düzeyde göz önünde tutulmakta; başkanlık bünyesinde görevini sürdüren kontrol mühendisleri aracılığı ile bu projelerin en rasyonel , en ekonomik ve en güvenli bir biçimde inşaat sahalarında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Özellikle Düzce şehrimizin 1.derece deprem kuşağı üzerinde bulunması, hem proje hem de uygulama bazında kontrollük hizmetinin hayati önemini öne çıkarmaktadır. Ayrıca Devletimizin halihazırda ki kaynaklarının, rasyonel ve en uygun çözümü üretecek biçimde yatırımlara dönüşmesi zorunluluğu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

         Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, organizasyon şemasında görüldüğü gibi daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinden ve bunlara bağlı kontrol mühendisleri, teknikerler ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

          Ayrıca mevcut Kampüste ve şehir içinde bulunan Üniversiteye ait binalardaki elektrik ve su arızaları, araç, alet edavat, ısıtma, bakım ve onarım çalışmaları, Üniversitede ihtiyacı bulunan marangozluk işleri Başkanlık bünyesinde çalışan teknisyen ve işçilerce yapılmaktadır.

         Şimdiden etkileri hissedilmekle birlikte, ileri ki yıllarda Düzce şehrimizin can damarı olacak ve önemi giderek artacak olan Düzce Üniversitesi’nin değerli öğrencilerine, akademik ve idari personellerine; Düzce halkına, 21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışan çağdaş, modern ve her yanıyla ileri bir Üniversite Kampüsü kurulmasına yardımcı olmak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın yegane hedefidir.