Peyzaj Şefliği

PEYZAJ ŞEFLİĞİ

Birim Sorumlusu Güven KOCAKELLE (Ziraat Teknikeri)

Şahin KEKEÇOĞLU (Peyzaj Mimarı) (Yardımcı Tek. Personel)

-Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj düzenleme ve bakım işi

-Peyzaj sulama sistemleri