İnşaat-Onarım Şefliği

Birim Sorumlusu Avni ÇİÇEK (Teknisyen)

Bahattin ARSLAN (Yardımcı Tek. Personel) Dursun ÇAM (Yardımcı Tek. Personel) Kemal İLHAN (Yardımcı Tek. Personel) Musa İLHAN (Yardımcı Tek. Personel)

-İnşaat Bakım Onarım İşleri