Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü Sibel ÖZBAY (Makine Teknikeri)

Serdar KESKİN (İnşaat Mühendisi), Elif ZENGİN (İnşaat Mühendisi), Murat ŞER (Makine Mühendisi), Mehmet ÖZEN (Elektrik Mühendisi) Anıl ŞEN (İnşaat Mühendisi), Ernam ÖZTÜRK (Jeoloji Mühendisi), Faysal HOMAN (İnşaat Teknikeri), Bülent Demir (Tekniker), Mehdi AKBULUT (İnşaat Teknikeri), Gülden DEMİR (Bilgisayar İşletmeni), Fehmi MUTLU (Bilgisayar İşletmeni) Neziha AYOĞLU (Memur)

-Kesif hazırlama, metraj

-Yaklaşık maliyet

-İhale yapma

-İnşaat,elektrik,tesisat imalat kontrollüğü

-Hakediş hazırlama

-Geçici ve kesin kabul işlemleri

-Kesin hesap yapılması

-Yeni ve mevcut projeler ve Büyük onarım ile ilgili gelen talepler için yaklaşık maliyet hazırlama

-Yıllık ve Dönem Raporlarının Hazırlanması

-İdarenin iç dış yazışmalarının takibi