Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü:........

Serdar KESKİN (İnşaat Mühendisi), Elif ZENGİN (İnşaat Mühendisi), Murat ŞER (Makine Mühendisi), Mehmet ÖZEN (Elektrik Mühendisi) Hatice GÖVERCİN (Elektrik Mühendisi),  Anıl ŞEN (İnşaat Mühendisi), Ernam ÖZTÜRK (Jeoloji Mühendisi), Faysal HOMAN (İnşaat Mühendisi), Bülent Demir (Tekniker), Mehdi AKBULUT (İnşaat Teknikeri), Gülden DEMİR (Bilgisayar İşletmeni), Fehmi MUTLU (İnşaat Teknikeri), Uğur UZUN(Makine Mühendisi), Neziha AYOĞLU (Memur)

-Kesif hazırlama, metraj

-Yaklaşık maliyet

-İhale yapma

-İnşaat,elektrik,tesisat imalat kontrollüğü

-Hakediş hazırlama

-Geçici ve kesin kabul işlemleri

-Kesin hesap yapılması

-Yeni ve mevcut projeler ve Büyük onarım ile ilgili gelen talepler için yaklaşık maliyet hazırlama

-Yıllık ve Dönem Raporlarının Hazırlanması

-İdarenin iç dış yazışmalarının takibi