Sekreterlik

Daire Başkanı'nın verdiği görevleri yerine getirmek. Dairenin sekretarya, yazışma işlerini takip etmek. Daire Başkanı'nın görüşmelerini, toplantılarını organize etmek.